Björkfrökullen - Björks valpar 2023

Björk fick sin andra kull 17 mars 2023 tillsammans med ”Ajax”, NW I Sandvretens Dancing Ajax.


Manvargens Tesla Björkfrö

Fodertik som bos hos Åsa Larefalk och pappa Ajax. Hon kommer att tränas i nosework, agility, viltspår och rally.


Manvargens Myte Björkfrö

Bor hos Marit Jakobsen i Norge tillsammans med Munter ur Myrans sista kull. Kommer att tränas i spår, lydnad och rally.


Manvargens Birk Björkfrö

Bor hos Yvonne Grahn och kommer tränas i lydnad, rally och spår. Förhoppningsvis blir han även skolhund.


Manvargens Folke Björkfrö

Bor hos Pia och Leif Karlsby där han kommer att få träna testa på lite olika som spår, lydnad och rally.